POLİTİKALARIMIZ

SUNMAT A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI VE İSG POLİTİKASI

SUNMAT A.Ş. olarak çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve refahını en üst düzeyde tutmayı taahhüt ederiz. İnsan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği politikamız, çalışanlarımızın değerini ve şirketimizin geleceğini korumaya odaklanmaktadır.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

Çalışanlarımız, şirketimizin en değerli varlıklarıdır. Onların katkıları ve bağlılıkları, başarımızın temelini oluşturur. Çalışanlarımıza saygı duyarak, adil ve kapsayıcı bir iş ortamı sağlamayı ve onların gelişimini desteklemeyi taahhüt ederiz.

Adil İstihdam ve Fırsat Eşitliği

Herkesin yeteneklerine ve potansiyeline saygı duyarız. İşe alım süreçlerimizde ve kariyer ilerlemesinde adil bir yaklaşım benimseriz. Fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalır ve herkesin başarıya ulaşma şansının eşit olduğunu sağlarız.

Çalışan Gelişimi ve Eğitim

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleriz. Eğitim ve öğrenme fırsatları sunarak, onların yeteneklerini ve bilgilerini artırmalarına yardımcı oluruz. Her çalışanımızın kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gereken desteği sağlarız.

İş ve Yaşam Denge

Çalışanlarımızın iş ve özel yaşamları arasında denge kurmalarını teşvik ederiz. Bu sayede sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturmalarına yardımcı oluruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, en öncelikli konularımızdandır. İş sağlığı ve güvenliği standartlarını yüksek tutar ve tüm çalışanlarımızı bu konuda eğitiriz. Herkesin güvenli bir çalışma ortamında bulunması için gerekli önlemleri alırız.

Sürekli İyileştirme ve İzleme

İnsan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği politikamızı sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını ararız. Çalışanlarımızın geri bildirimlerine değer verir ve politikalarımızı sürekli olarak geliştirmek için bu geri bildirimleri kullanırız.

SUNMAT A.Ş. olarak, çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı bizim için en önemli önceliktir. İnsan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği politikamızı bu değerler etrafında şekillendirerek, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamayı amaçlıyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

SUNMAT A.Ş. olarak, çevreye duyarlı bir işletme olarak hareket etmekte ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için taahhütte bulunmaktayız. Şirket olarak, çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltmak ve doğal kaynakları korumak için çeşitli adımlar atmaktayız.

Çevre politikamızın ana unsurları şunlardır:

Atık Yönetimi:

Üretim süreçlerimizde atık oluşumunu en aza indirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşümü teşvik etmek ve atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları benimsemek için sürekli iyileştirme faaliyetlerine öncelik veriyoruz.

Enerji Verimliliği:

Enerji tüketimimizi azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak işletme faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ve enerji tasarruflu teknolojilere yatırım yapma konusunda kararlıyız.

Doğal Kaynakların Korunması:

Ham madde tedariki ve üretim süreçlerinde doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı ve korumayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına destek veriyor ve çevreye zarar vermeden malzeme temin etmeye özen gösteriyoruz.

Zehirli Kimyasalların Kontrolü:

Ürünlerimizde kullanılan kimyasalların çevreye zarar verme potansiyelini azaltmak için titizlikle çalışıyoruz. Çevreye dostu malzemelerin tercih edilmesi ve kimyasal atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için prosedürler geliştiriyoruz.

Çevresel Farkındalık ve Eğitim:

Tüm çalışanlarımızı çevresel sorumluluklarımız konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek için düzenli eğitim programları düzenliyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik destekleyici politikalarımız hakkında bilgilendiriyoruz.

SUNMAT A.Ş. olarak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için kararlıyız ve çevreye duyarlı bir işletme olarak sürekli olarak gelişmeye ve iyileşmeye devam edeceğiz.